Obsługę prawną obejmującą:

  • Przygotowywanie umów,
  • Przygotowywanie uchwał Wspólnoty,
  • Reprezentowanie Wspólnoty, przed organami administracji państwowej i samorzdowej,
  • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, przed organami administracji państwowej , organami administracji samorządowej, pocztą, bankami

 

 

VITA - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami - Design by: FUTRUE DESIGN