Obsługę przejęcie nieruchomości

 Za czynności, związane z przejęciem nieruchomości od dotychczasowego administratora, zarządcy, spółdzielni, gminy nie pobieramy żadnych opłat.

Przejmując nieruchomość:

  • bierzemy czynny udział w sprawach związanych z przejęciem nieruchomości.
  • porządkujemy stan techniczny i prawny przedmiotowej nieruchomości, jest to czynność jednorazowa.
  • uzgadniamy z byłym administratorem/zarządcą tryb przejęcia nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym;
  • weryfikujemy stan prawny nieruchomości, wykaz lokali (mieszkalnych i użytkowych), właścicieli lokali i najemców,
  • weryfikujemy podpisane umowy przez Wspólnotę Mieszkaniową,
  • weryfikujemy i analizujemy rozliczenie finansowo-księgowe Wspólnoty,
  • sprawdzamy dokumentację techniczną budynku (książka obiektu budowlanego przeglądy itd.)
  • przejmujemy bieżące sprawy w toku i ich dokumentację (np. prace remontowe modernizacyjne).
VITA - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami - Design by: FUTRUE DESIGN