Windykację:

  • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień,
  • naliczanie ustawowych odsetek od zadłużenia,
  • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących zadłużeń dla kancelarii prawnej,
  • dochodzenie na drodze sądowej należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego (na podstawie odrębnego pełnomocnictwa).

 

 

 

VITA - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami - Design by: FUTRUE DESIGN