CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Specjaliści firmy VITA wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej budynku tzw. certyfikaty energetyczne dla klientów indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych, firm deweloperskich itp. Profesjonalne wykonanie zleceń zapewniamy przez doświadczenie z zakresu budownictwa wraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Co określa certyfikat?

Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Obliczenia podane są w kWh/(m²·rok). Energia pierwotna uwzględnia straty powstające podczas przesyłania oraz na etapie produkcji. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. prąd,gaz lub jest mniejsza, gdy nośnikiem jest np. biomasa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zwane potocznie certyfikatem energetycznym – termin ten wprowadzony został w polskim ustawodawstwie od dnia 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku, biorąc pod uwagę wewnętrzne i zewnętrzne warunki energetyczne budynku i opłacalność przedsięwzięć modernizacyjnych w tym zakresie. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
Budynki które muszą posiadać świadectwo.

Każdy budynek podlegający zbyciu, wynajmowi lub oddawany do użytkowania.
Mieszkanie.
Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (np. lokal w kamienicy).
Budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2(tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) Dla tych budynków wymagane jest, by świadectwo zostało umieszczone przy głównym wejściu.
Budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (np. wymiana okien, ocieplenie ścian).

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa

Budynki kultu religijnego.
Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2
Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce lub 2 lata w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej.
Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok.

Nie należy mylić sprawdzenia charakterystyki energetycznej budynku z audytem energetycznym, który wynika z odmiennych aktów prawnych i stosuje się w nim odmienną metodologię i jest używany dla potrzeb termomodernizacji.