OBSŁUGA TECHNICZNA

Obsługę techniczną nieruchomości realizujemy przede wszystkim przez:

 • okresowe przeglądy techniczne
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • nadzór inspektorów nadzoru budowlanego
 • nadzór nad usuwaniem awarii oraz ich skutków
 • nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami
 • pogotowie techniczne
 • planowanie niezbędnych remontów
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac
 • kontrolę dostaw dla obiektu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości
 • nadzór i koordynację niezbędnych dla funkcjonowania obiektów usług, takich jak utrzymanie czystości i ochrona
 • planujemy oraz sprawujemy bieżącą kontrolę ponoszonych kosztów